Coupé Cloué: Sociss

Suchen CD Index

front.jpg back.jpg

Genre: Haiti

marc 281

01. Chambre gacon no.2 (sociss)

02. Pis ta pis triss

03. Probleme gacon

04. Carnaval (gade yon gran moune)

05. Ka perdu

06. Ti bon bonThomas Heuving
2019-12-16