Lieve Hugo: King Of Kaseko

Suchen CD Index

front.jpg back.jpg

Genre: Misc

01. Na foe sang édé

02. Dorina

03. Kodokoe loekoe boeng

04. Poenta poenta

05. Blaka rosoe

06. Profosang

07. Okrosoepoe

08. Mi sa memré na déé

09. Oeng booi

10. No njang alla njang

11. Mi seni a booi

12. Mariana mi botoThomas Heuving
2019-12-16