Los Muñequitos De Matanzas: Tambor De Fuego

Suchen CD Index

front.jpg

Genre: Son

01. La Rumba Es
Guaguancò

02. No Lo Niego
Yambù

03. Rumba Pà Los Rumberos
Guaguancò

04. Yo Vine Pà Vè
Guaguancò

05. Canto Espiritual
Folklor

06. Homenaje A Canè
Guaguancò

07. Canto A Matanzas
Guaguancò

08. No Me Confundas
Guaguancò

09. Brikamo
Folklor Matancero

10. Pitì Pitì
Guaguancò

11. Lo Que Se Fue
Guaguancò

12. Imploracion
ColumbiaThomas Heuving
2019-12-16